Bottlescouts OÜ isikuandmete kaitse

Kodulehe aadress: https://bottlescouts.com/et

Registreerimine ja privaatsussätted

Registri kirjeldus vastavalt  GDPR – Isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 ja Isikuandmete kaitse seadusele (367/2018).

Tegemist on Bottlescouts OÜ (hiljem “Bottlescouts” või “ettevõte”) registreerimis- ja andmekaitseavaldusega vastavalt isikuandmete seadusele ( § 10 ja 24) ning EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR). Avalduses selgitatakse, kuidas meie organisatsioon kasutab teilt kogutud andmeid, kui kasutate meie kodulehekülge ja veebipoodi. Bottlescouts OÜ on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele.

1. Registri pidaja

Bottlescouts OÜ

Reg. nr. 11733036

Mere pst 8,10111 Tallinn

Vajadusel saab andmekaitse ja isikuandmete töötlemise kohta küsida e-posti teel store@bottlescouts.com

2. Registri nimi

Bottlescouts OÜ kliendiandmebaas

3. Milliseid andmeid Bottlescouts kogub?

Kasutaja enda antud ja isikut tuvastav teave

Teave, mida kasutaja ise jagab telefoni, e-kirja või vestluse teel, nt klienditeenindusolukorras

Peamiseks teabeallikaks on veebilehe kasutaja ise, lisaks võime saada lisateavet oma valitud partneritelt, näiteks makseteenuse pakkujatelt. Kliendikonto kaudu näete teiega seotud teavet ning soovi korral on teil õigus oma isikuandmed kustutada, pöördudes meie klienditeeninduse poole.

4. Mille jaoks andmeid kasutatakse?

5. Kes töötleb andmeid?

 1. Kliendiregistris olevale teabele on juurdepääs ainult Bottlescouts Oü vastutavatel esindajatel. Iga registrit kasutav isik näeb kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks. Iga töötaja, kes tegeleb kliendiandmetega, on koolitatud andmeid õigesti kasutama.
 2. Teavet edastatakse kolmandatele isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik näiteks transpordi, logistika, ladustamise, analüüsi või turunduse jaoks. Nendel eesmärkidel kasutame ainult usaldusväärseid partnereid, kellega oleme sõlminud põhjalikud andmekaitse- ja andmetöötluslepingud. Igale osapoolele saadetakse ainult teenuse jaoks kõige vajalikum teave ning teenusepakkujatel ei ole õigust seda teavet kasutada muuks kui teenuse rakendamiseks.
 3. Edastame teavet järgmistele kolmandatele osapooltele:
  • Analüütika- ja statistikapartneritele
  • Turunduse automatiseerimissüsteemi partnerile, kui klient on tellinud uudiskirja või andnud turundusloa või lubanud SMS-sõnumite saatmist
  • Maksekaardiga maksmisel maksevahendajale
  • Krediidipakkuja jaoks, kui klient valib makseviisiks äriarvelduse
  • Maksuesindajale, kes arveldab aktsiise
  • Inkassofirmasse, kui arvete tähtaeg on ja nõue läheb inkassosse
  • Transpordifirmadele, kes veavad tellimusi saajale või järeletulemispunkti
  • Logistikapartnerile, kes komplekteerib ja pakib tellimusi
 4. Tietojen hoidmine ja arhiveerimine

Bottlescouts säilitab isikuandmeid Euroopa Liidu majanduspiirkonnas. Me ei edasta andmeid väljapoole EL-i.

Kasutame kogutavate ja töödeldavate andmete kaitsmiseks administratiivseid, organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid. Nende meetodite hulka kuuluvad näiteks tulemüürid, kaheastmeline autentimine, aga ka lukustatud ruumid ja süsteemid, mis on kaitstud paroolide ja piiratud juurdepääsuga. Turvameetmed on mõeldud andmete turvalisuse ja säilitamise säilitamiseks ja tagamiseks nõuetele vastaval tasemel.

Säilitame andmeid vajaliku aja, et saaksime ellu viia käesolevas avalduses nimetatud kasutuseesmärke. Õigusaktid või tasumata võlad võivad mõnel juhul kohustada Bottlescoutsi säilitama osa kliendiandmetest, isegi kui klient soovib oma kliendiandmeid anonüümseks muuta.

6. Küpsiste ja sotsiaalmeedia liideste kasutamine

Bottlescoutsi veebisait kasutab andmete kogumiseks mitmeid tehnoloogiaid ja jälgimistehnikaid, nagu küpsised, brauseri mälu ja pikslituvastus.

Küpsised on väikesed tekstifailid lõppseadme brauseri ja serveri vahel. Küpsistel ja muudel identifikaatoritel on määratletud kehtivusaeg, mille järel brauser identifikaatori kustutab. Küpsiseid kasutatakse veebiostude ja -turunduse isikupärastamiseks.

Ettevõtte veebilehel sirvimist jälgivad nt. Custobar, Google ja Facebook. Küpsiste abil saame oma veebisaiti analüüsida ja täiustada ning oma tegevust arendada. Küpsised ja jälgimistehnoloogiad võimaldavad meil sihtida ka reklaamisisu.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks ettevõtte saidi külastuse kohta, nt. kliendi tuvastamise, IP-aadressi ja seadme tüübi tuvastamise, sisselogimise ülal pidamise, tarneviisi ja aja prognooside ning ostukorvi funktsioonide jaoks. Nende funktsioonide jaoks on küpsised ja nende aktsepteerimine kohustuslik. Küpsised saate kustutada oma brauseri seadetest. Küll aga laaditakse küpsised uuesti, kui külastate meie veebisaiti.

7. Turundus

Klientide teavitamiseks pidevalt arenevatest teenustest ja toodetest töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Võime teiega ühendust võtta e-posti, tekstisõnumi või muude suhtluskanalite, näiteks sotsiaalmeedia kaudu.

Kliendil on õigus keelata meil enda isikuandmete kasutamine otseturunduseks, võttes ühendust ülaltoodud aadressidel või kasutades otseturundussõnumitega seoses pakutavate sõnumite tellimuse tühistamise võimalust.

Saame kasutada teie kontaktteavet (nt e-posti aadress või telefoninumbrit) või teie tehnilist identifitseerimisteavet (nt küpsis), et moodustada oma toodete turustamiseks sotsiaalmeediateenuste või veebiteenuste sihtrühm. Selliste teenuste hulka kuuluvad nt. Facebook, Google, Linkedin ja Custobar.

Sel juhul tagame, et teie kontaktandmeid ei edastata teistele osapooltele, vaid neid töödeldakse ainult Bottlescoutsi poolt määratud eesmärkidel.

8. Õigus tutvuda andmetega ja nõuda andmete korrigeerimist

Igal registris oleval isikul on õigus kontrollida oma registris salvestatud andmeid ning nõuda ebaõigete andmete parandamist või mittetäieliku teabe täiendamist.

Kui isik soovib kontrollida enda kohta salvestatud andmeid või nõuda nende parandamist, tuleb päring saata e-postiga aadressile store@bottlescouts.com

Vajadusel võib registripidaja paluda taotlejal oma isikut tõendada. Vastutav töötleja vastab päringutele EL andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul ühe kuu jooksul).

9. Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Registris oleval isikul on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete registrist eemaldamist (“õigus olla unustatud”). Registreeritutel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi ka muud õigused, näiteks isikuandmete töötlemise piiramine teatud olukordades. Taotlused tuleb saata kirjalikult e-posti teel aadressile store@bottlescouts.com

Vajadusel võib registripidaja paluda taotlejal oma isikut tõendada. Vastutav töötleja vastab päringutele EL andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul ühe kuu jooksul).

10. Meie volitatud koostööpartnerite lingid turundus- ja makseliikluse ning andmetöötluse privaatsusavaldustele

Custobar:
https://www.custobar.com/custobar-and-data-security
https://www.custobar.com/blog/gdpr-for-retail

Google Analytics:
https://policies.google.com/privacy/partners

Svea Payments:

https://www.svea.com/globalassets/estonia/ariklient/docs/svea_kliendiandmete-t%C3%B6%C3%B6tlemise-p%C3%B5him%C3%B5tted_jaan_2021.pdf

Maksekeskus AS:

Alpi Eesti OÜ

https://alpieesti.ee/andmekaitsetingimused/

11. Vastutus

Klient vastutab ettevõttele edastatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Teie poolt esitatud andmete muutumisel palume teil sellest viivitamatult e-posti teel teatada. Ettevõte ei vastuta ühelgi juhul kahju eest, mis on kliendile tekkinud ettevõttele ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete esitamise või esitatud isikuandmete muutumisest teatamata jätmise tõttu.

12. Kaebused

Olukordades, kus klient leiab, et tema kui andmesubjekti õigusi on rikutud, palume võtta meiega ühendust punkt 9 toodud e-posti aadressil. Kaebustega tegeletakse 7 tööpäeva jooksul ning mentluse käigus teavitatakse teid selle käigust ja tulemustest.

Kaebuste puhul, mille menetlustulemustega klient rahul ei ole, on kliendil õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, kelleks on Eesti Vabariigi Andmekaitseinspektsioon (https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/inspektsioonist ).

13. Andmetöötluspõhimõtete muutmine

Ettevõtjal on õigus andmetöötluspõhimõtteid igal ajal ajakohastada või muuta. Ajakohastatud või muudetud andmetöötluspõhimõtted hakkavad kehtima veebileheküljel avalikustamise hetkel. Veendumaks, et ettevõtte andmetöötluspõhimõtete hetkel kehtiv versioon oleks kliendile vastuvõetav, soovitame selle sisuga regulaarselt tutvuda.

Pärast andmetöötluspõhimõtete uuendamist teavitatakse klienti oluliseks peetavate muudatuste osas ettevõtte veebileheküljel. Pärast vastava teate avaldamist uuesti veebilieheküljele sisse logides, loeb ettevõte seda kliendipoolseks nõustumiseks uute tingimustega. Allpool märgitud uuendamiskuupäev näitab meie andmetöötluspõhimõtete viimase uuenduse kuupäeva.

Uuendatud 01.03.2023