Privaatsus ja registeerimine

PRIVAATSUS JA REGISTREERIMINE

 

Registri kirjeldus vastavalt GDPR - Isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 ja Isikuandmete kaitse seadusele (367/2018).
 

REGISTRI NIMI Bottlescouts OÜ klientide register.
 

REGISTRI PIDAMISE ALUSED
Isik on registreerunud kliendina Bottlescouts OÜ veebipoes, ostnud Bottlescouts veebipoe või poe kaudu ja / või osaleb Bottlescouts Oü korraldatud üritusel, kus ta on oma andmed registrisse kandnud ja nende kasutamise Bottlescouts klienditeeninduses heaks kiitnud.
 

REGISTRI EESMÄRK
Registri eesmärk on kliendiregistri pidamine ning klienditellimuste arhiveerimine ja töötlemine ning kliendisuhete haldamine. Seda teavet saab kasutada Bottlescouts OÜ tegevuse arendamiseks, statistilistel eesmärkidel ja personaalsema sihitud sisu tootmiseks meie võrguteenustes. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete seadusega lubatud ja nõutavate limiitide piires.

Registris olevat teavet võib Bottlescouts OÜ kasutada sihitud reklaami loomisel. Bottlescouts OÜ kasutab teavet kliendi- ja teenindussuhte hoidmiseks, arvestades registripidaja rollis andmekaitseseaduse nõudeid. Andmeid töödeldakse ainult selleks, et säilitada Bottlescouts OÜ kliendisuhet tehniliste liideste kaudu isikuandmete töötlejatega, mille kasutamise osas on Bottlescouts teavet jaganud. Andmete vastutavad töötlejad on andmekaitse lisas eraldi ära toodud. Bottlescouts OÜ-l on registripidajana õigus kasutada kliendiregistris sisalduvat teavet elektroonilise või kirjaliku nimekirjana, välja arvatud juhul, kui klient seda konkreetselt keelab.
 
Kliendil on õigus keelduda teabe avaldamisest, teatades sellest klienditeenindusele, e-posti teel store@bottlescouts.com või helistades registripidaja telefoninumbril.
 

Bottlescouts OÜ registripidaja määratud isikuandmete töötlejad on:
 • Viskan Oy Ab / Viskan System AB, e-kaubanduse tarnija (juurdepääs serverimasinatele SigmaIT Consulting Ab)
 • Makseteenuse pakkuja SveaPayments Oy, Svea Finance AS
 • Alpi Eesti, logistika-, transpordi- ja laoteenuste pakkuja: Kontaktandmed: Alpi Eesti, Loomäetee 8, Lehmja küla, 75306 Rae Vald Eesti. www.alpieesti.ee
 • Uudiskirjade vahendaja Mailchimp
Materjali haldamisega seotud kontaktandmed ja päringud alltöövõtjatele tuleb vastutaval töötlejal esitada kirjalikult.


REGISTRIS SISALDATAV TEAVE
 • Isikuregister sisaldab järgmist teavet:
 • Isiku ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Arve- ja kättetoimetamise aadress
 • Telefoninumber
 • Teave töödeldud tellimuste kohta
 • Mittetäielikud tellimused jäävad ostukorvi
 • Veebipoodi kliendina sisse logimine
 • Tellimuse saadetise jälgimise teave

TEABE AVALIKUSTAMINE
Kliendiregistris olevaid andmeid kasutab ainult Bottlescouts OÜ, välja arvatud juhul, kui kasutatakse Bottlescoutsi määratud andmetöötlejat e-kaubanduse tellimuste töötlemiseks, aktsiisimaksuks vajalike imitatsioonidena või võimaliku krediidiotsuse toetuseks. Teavet ei avaldata Bottlescouts OÜ-st väljapoole ega selle partneritele isiklikuks kasutamiseks, välja arvatud arvete või sissenõudmisega seotud küsimustes ja kui seadus seda nõuab. Isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Bottlescouts OÜ või tema partneri tehnilise teostuse tagamiseks.

Registris olevad isikuandmed hävitatakse kasutaja taotlusel, välja arvatud juhul, kui õigusaktid, avatud arved või kogumismeetmed takistavad andmete kustutamist.


REGISTRI KAITSE
Kolmandatele isikutele registry andmeid ei avaldata. Registrile juurdepääsuks on vaja Bottlescouts OÜ kasutajaõigusi andmetöötlejate serveritele. Registrid asuvad parooliga kaitstud serveris.


REGISTREERUJA
Bottlescouts OÜ (reg nr. 11733036), Lootsi 14-2, 10151 Tallinn


REGISTREERIMISE EEST VASTUTAV ISIK
Katrin oja
Telefon +372 5860 5661
E-post store@bottlescouts.com
 
 

Uuendatud 21.07.2021 Tallinnas